Przygotuj się do istotnych zmian w prawie e-biznesu 

i zaplanuj spokojnie swoje działania! 

Odbierz nagranie szkolenia i e-book 

z podsumowaniem! 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest Katarzyna Krzywicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Krzywicka Kancelaria Adwokacka.

Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Z administratorem możesz się skontaktować bezpośrednio pisząc na adres e-mail: kontakt@krzywicka.pl.

 Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (RODO) – a więc Twojej zgody. Zgoda jest Twoim oświadczeniem, które możesz w każdej chwili wycofać wypisując się z mojej bazy newsletter. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną usunięte.Informuję Cię, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane także do celów statystycznych i analitycznych.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego. Administrator przetwarza Twoje dane zgodnie z RODO i zawarł z dostawcą usługi newsletter umowę powierzenia danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych na przykład adresu e-mail nie osiągniesz swojego celu czyli nie nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane przysługuje Ci prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia danych osobowych. 

Masz także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia. Warunki realizacji Twoich praw zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności osadzonej na mojej stronie - zapoznaj się proszę z tym dokumentem. 

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

.